Juridische informatie

Presentatie van de site

Naam : commenttoutreparer.com

Adres : https://commenttoutreparer.com

Oprichtingsdatum: 01/02/2021

Adres : Ligugé

Siret : 48169645800027

Vrijgesteld van registratie overeenkomstig artikel L 123-1-1 van het Wetboek van Koophandel BTW niet van toepassing, art. 293B van de CGI

Commenttoutreparer.com is een website met reparatiegidsen en advies.

De website commenttoutreparer.com wordt aangedreven door WordPress, gehost door likuid.com op servers in Frankrijk.

Vorderingen

Heeft u een klacht over de inhoud van deze site, commentaar of artikel, stuur ons dan een e-mail. De wet staat u toe rechtstreeks contact op te nemen met de gastheer, onder voorbehoud van artikel 6, I, 4° van de wet 2004-575 van 21 juni 2004:

Het feit dat iemand inhoud of activiteit als illegaal voorstelt aan de [site hosts] met het doel de intrekking of stopzetting van de verspreiding ervan te verkrijgen, terwijl hij weet dat deze informatie onjuist is, wordt gestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro.
Wij gebruiken Ezoic om personalisatie en analytische diensten op deze website te leveren, als zodanig is het privacybeleid van Ezoic van kracht en kan hier worden bekeken.

Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site commenttoutreparer.com kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker de site heeft bereikt, de toegangsprovider van de gebruiker en het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt commenttoutreparer.com alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde aangeboden diensten. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site meegedeeld of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, op eenvoudig verzoek via het contactformulier.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site commenttoutreparer.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

Privacybeleid

Het contactformulier van de site vereist de invoer van ten minste het pseudoniem of de naam en het e-mailadres van de afzender van het bericht. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor commenttoutreparer.com communicatie en om de activiteiten van het bedrijf te promoten (e-mailing, nieuwsbrief) met toestemming van de gebruiker.

Cookie

Het surfen op de site commenttoutreparer.com kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. De cookie maakt het niet mogelijk de gebruiker te identificeren, maar registreert informatie over de navigatie van een computer op een site.

Daarnaast maken wij gebruik van diensten van derden:

  • Google Analytics wordt op deze website gebruikt om de efficiëntie ervan te verhogen. Meer informatie over de werking van de door deze tool gegenereerde cookies kunt u rechtstreeks op de daarvoor bestemde website vinden.

Wat betreft het creëren van links

  • Inkomende links: commenttoutreparer.com staat het plaatsen van een hypertext link naar haar inhoud toe, op voorwaarde dat deze geen gebruik maakt van de deep linking techniek, dat wil zeggen dat de pagina’s niet genest mogen zijn in de pagina’s van een andere site, maar toegankelijk zijn door het openen van een venster; vermelding van de commenttoutreparer.com bron van de inhoud in kwestie is verplicht. Deze machtiging geldt niet voor internetsites die informatie van polemische, pornografische of xenofobe aard verspreiden of die in sterkere mate de gevoeligheid van de meerderheid van de bevolking of de openbare orde kunnen aantasten.
  • Uitgaande links: commenttoutreparer.com bevat hyperlinks die toegang geven tot sites die niet door commenttoutreparer.com worden bewerkt. Bijgevolg kan commenttoutreparer.com niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of voor enig element of dienst die op deze sites wordt gepresenteerd en waartoe u toegang hebt.

Verantwoordelijkheid

Door deze blog te bezoeken, aanvaarden internetgebruikers deze algemene gebruiksvoorwaarden.

  • Commenttoutreparer.com voorziet internetgebruikers van informatie waarvoor alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat deze op het moment van publicatie accuraat is. Commenttoutreparer.com is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of schade in verband met de raadpleging van deze informatie.
  • Commenttoutreparer.com behoudt zich het recht voor de inhoud van de site te wijzigen, te corrigeren of op te schorten.
  • Commenttoutreparer.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat internetgebruikers maken van de informatie op de site.
  • Hyperlinks op de website commenttoutreparer.com geven toegang tot andere websites/blogs… waarover commenttoutreparer.com geen controle heeft. commenttoutreparer.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de inhoud van een of meer van de sites/blogs… verbonden door een hyperlink.
  • De commentaren onderaan de artikelen geven slechts de mening van de auteurs weer. Ze worden achteraf gemodereerd. Elk commentaar dat beledigend, lasterlijk, xenofoob, racistisch, antisemitisch, pornografisch, revisionistisch, homofoob, seksistisch, aanzettend tot haat, geweld of in het algemeen elk onderwerp dat in strijd is met de wet en de humanistische waarden wordt niet aanvaard. Commenttoutreparer.com behoudt zich het recht voor elk commentaar dat in strijd is met deze regel zonder waarschuwing te verwijderen.
  • Commenttoutréparer neemt deel aan het Amazon.co.uk Partner Programma, een affiliate programma dat is ontworpen om sites geld te laten verdienen door te linken naar Amazon.co.uk.

Advertenties op deze site

Commenttoutreparer.com biedt advertentieruimte aan die wordt verhuurd door onder andere Google adsense en Critéo. Als externe provider gebruikt Google cookies om advertenties op commenttoutreparer.com weer te geven. Dankzij de DoubleClick DART-cookie worden de advertenties die aan gebruikers worden getoond, aangepast aan hun surfgedrag op commenttoutreparer.com of andere sites. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door de pagina Privacybeleid van Google Content Network en Ads te bezoeken.

Copyright

Alle elementen van de site commenttoutreparer.com (teksten, foto’s) zijn het exclusieve eigendom van commenttoutreparer.com (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). Zij worden beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake intellectuele eigendom(wetboek van intellectuele eigendom en de Conventie van Bern in het bijzonder). Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend, is elke gehele of gedeeltelijke reproductie, op welke wijze of met welk procédé dan ook, voor andere dan persoonlijke doeleinden ten strengste verboden.

Credits

Website gemaakt met WordPress, gebaseerd op de WP template.

Foto’s: Commenttoutreparer.com

Alle rechten voorbehouden – Tous droits réservés

© commenttoutreparer.com 2022.